Tid og sted

14 Nov - 14 Nov 2017
Køge
0 dage
  • 925,00 DKK
Nr. ivmus4617
Prisen er eksl. moms

Anerkendende og udviklende MUS

Anerkendende og udviklende MUS

Ledernes interesseorganisation Lederne har i januar 2016 udgivet undersøgelsen ”Ledelsesudfordringer de tre kommende år”. Ifølge Lederne er en af de kommende års vigtigste lederudfordringer udvikling og fastholdelse af medarbejdere!

”Udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere er den ledelses-opgave som flest ledere tillægger stor eller meget stor betydning de næste tre år, og mere end otte ud af ti svarer, at udvikling af organisationen/ afdelingen, effektivisering af arbejdsprocesser og forbedring af samarbejdet på tværs af organisationen vil få stor eller meget stor betydning de næste tre år”

Målgruppe
Denne workshop henvender sig til ledere og HR-medarbejdere, der ønsker inspiration til at skabe nye veje i medarbejderudviklings-samtalen.

Udbytte
Du får her inspiration til at skabe udviklende samtaler, der sætter fokus på medarbejderens kompetenceudvikling. Du får et enkelt, praktisk redskab til at fokusere samtalen på medarbejderens opgaver og kompetencer samtidig med, at der sker ny inspiration, læring og motivation.

3 timers workshop.

This workshop can be facilitated in English according to your wishes.

Tilmeld dig Kurset Her

Virksomhed