Tid og sted

26 Okt - 07 Nov 2017
Køge
12 dage
  • 1.200,00 DKK
Nr. ivvaluta4317
Prisen er eksl. moms

Får du valuta for kursuskronerne

Får du valuta for kursuskronerne

”Effekten af mange voksenuddannelsesforløb er begrænset. Effekten målt som anvendelse af det, der blev lært i undervisningen. Med andre ord, der er for lidt transfer.”
Bjarne Wahlgren, publikationen ”Transfer mellem uddannelse og arbejde” 2009

Kurset retter fokus mod de forhold, der har betydning for, om der kan ske transfer – altså fokus på at understøtte, at deltagere i efteruddannelse også anvender deres nye kompetencer efterfølgende.

Kurset henvender sig til både ledere og HR-medarbejdere, der har ansvaret for organisationens uddannelsesplanlægning, og som ønsker at skærpe fokus på læring, der giver effekt på bundlinjen. Du kan selv gøre meget for at medarbejdere omsætter deres nye viden til konkrete, effektfulde handlinger i organisationen. Som undervier kan du også hente inspiration til at understøtte transfer hos dine kursister.

Du får konkrete anvisninger på, hvordan du kan understøtte transfer og værktøjer til de særlige opgaver, du som ansvarlig for et uddannelsesbudget kan påtage dig med henblik på at skabe større effekt og transfer hos dine medarbejdere og kolleger i uddannelse.

Indhold

  • Hvad er transfer?

  • Hvilke elementer understøtter transfer?

  • Hvordan kan du tilrettelægge systematiske processer, der understøtter transfer for medarbejdere i din organisation

Formen vil være en blanding af oplæg, dialog, øvelser og videndeling. Vi vil arbejde med konkrete problemstillinger og dilemmaer og forventer aktiv deltagelse.

Udbytte
Du vil få konkrete modeller med hjem, som kan danne udgangspunkt for dit eget viderearbejde med at sætte fokus på og dokumentere effekten af jeres uddannelsesindsats.

Tilmeld dig Kurset Her

Virksomhed