Tid og sted

08 Jan - 28 May 2018
Køge
140 dage
  • 10.500,00 DKK
Nr. ivopnaa0218
Prisen er eksl. moms

Hvad vil du opnå med dit lederskab?

Hvad vil du opnå med dit lederskab?

Kurset henvender sig til nye, men også mere erfarne ledere, der gerne vil kvalificere deres lederskab med nye og friske input og værktøjer indenfor ledelse. Kurset er også henvendt til dig, der savner ledersparring i hverdagen til at løse de mange udfordringer og opgaver.

Undervisningsform
Forløbet afvikles som blended learning. Dvs. dele af undervisningen foregår som kursus ansigt-til-ansigt, og dele foregår som e-læring, hvor du kan arbejde på selvvalgte tidspunkter. Der veksles mellem teorioplæg, dialog, øvelser og cases fra hverdagen. Du får her mulighed for at løse og reflektere over konkrete opgaver og cases, du som leder går og tumler med. Det er derfor vigtigt, at du har lyst og mod på at bringe dig selv i spil.


PROGRAM

E-modul – Introduktion
8. januar 2018
Introduktion til forløbet og deltagere. Du inviteres elektronisk af underviseren. Du skal være forberedt på at anvende 2-4 timer.

Kursusmodul – Ledelse og samarbejde
22. januar + 5. februar 2018
Modulet har fokus på din lederrolle. Du præsenteres for forskellige ledelsesstile og får mulighed for at reflektere over udfordringer i din egen ledelsesstil i praksis.
• Ledelsesstile – grundholdning og adfærd
• Din personlige ledelsesstil
• Ledelse og relationer

E-modul – Opsamling og videndeling
Fælles refleksion og opsamling på ny viden og erfaringer fra kursusmodul 2. Du skal påregne at bruge 3-5 timer.

Kursusmodul – Kommunikation som ledelsesværktøj
12. marts + 19. marts 2018
Modulet præsenterer teori og metoder til at skabe anerkendende, respektfuld og effektiv dialog med dine medarbejdere og kolleger.
• Kommunikation I et anerkendende perspektiv
• Dialog med udgangspunkt i klar kontekst

E-modul – Opsamling og videndeling
Fælles refleksion og opsamling på ny viden og erfaringer fra kursusmodul 2. Du skal påregne at bruge 4-6 timer.

Kursusmodul – Kommunikation og konflikthåndtering
23. april 2018
Konfliktforståelse og -perspektiver
• Hvorfor er konflikter positive for en organisation?
• Konflikthåndtering i praksis

E-modul – Opsamling og videndeling
Fælles refleksion og opsamling på ny viden og erfaringer fra kursusmodul 2. Du skal påregne at bruge 4-5 timer.

Kursusmodul – Virksomhedskultur
22. maj + 28. maj 2018
Modulet inviterer til et nærmere eftersyn af virksomhedens kultur. Har I den kultur I ønsker? Hvilke værdier skal være bærende i organisationen? Afspejler adfærden i organisationen den ønskede kultur?
• Kulturforståelse i organisationer
• Organisatorisk kulturanalyse
• Hvordan kan du arbejde med at udvikle kulturen i din organisation?
Afslutning og evaluering af forløbet.

Tilmeld dig Kurset Her

Virksomhed